بدون هزینه ثبت نام اولیه RmcaD پذیرش در کالج هنر و طراحی

Facebook post 6-RmcaD-Farsi

بدون هزینه ثبت نام اولیه RmcaD  پذیرش در کالج هنر و طراحی

این کالج  با یک محیط آموزشی خلاق و نوآورانه و همچنین  ایجاد شور و شوق در دانشجویان فضای مناسب برای رشد هنر و پرورش نیروهای خلاق را جهت کار در جامعه جهانی و صنایع امروزی فراهم آورده است

شرکت راهنمای تحصیلی سام  با فراهم کردن شرایط ویژه و استثنایی سعی در معرفی دانشجویان مستعد  فارسی زبان به جامعه  هنری جهانی دارد، در این راستا تا پایان  نهم شهریور ماه 1394  شرایط ویژه ای برای دانشجویان فارسی زبان مهیا شده است

پذیرش از طریق شرکت راهنمای تحصیلی سام بدون دریافت هزینه ثبت نام اولیه

یک فرصت استثنائی تا پایان ماه اگوست 2015 یا  نهم شهریور 1394

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>