پیشنهاد رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه هریت وات

 

homepage poster 8-Heriot Watt-Farsi

                      پیشنهاد رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه هریت وات

آیا تمایل دارید تحصیل خود را در رشته ها و گرایشهایی که در ایران ارائه نمی گردد، ادامه دهید؟

پیشنهاد ما به شما دانشگاه هریت وات انگلستان است. شاید رشته مورد علاقه شما یکی از رشته های زیر باشد. این ها نمونه ای از صدها رشته ارائه شده در دانشگاه هریت وات هستند

 

*  Business Strategy, Leadership and Change

*  Carbon and Energy Management

*  Environmental Interaction of Marine Renewable Energy

*  Marine Biodiversity and Biotechnology

*  Marine Renewable Energy

*  Marine Spatial Planning

*  Renewable Energy Engineering

*  Reservoir Evaluation and Management

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد این دانشگاه و سایر دانشگاه های اروپا با ما تماس بگیرید

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>