دوره های پرستاری دانشگاه نپیر انگلستان

Facebook post 11-Napier-Farsi

      دانشکده پرستاری، مامائی و مراقبتهای اجتماعی دانشگاه نپیر               

شروع دوره های پرستاری از سپتامبر  2015- شهریور 1394

گرایشهای بزرگسالان، سلامت روان، کودکان، ناتوانی یادگیری

کارشناسی و کارشناسی ارشد

با گذراندن دوره های پرستاری (گرایش های بزرگسالان، یادگیری و بهداشت روان، مامائی، دوره تحقیقات بالینی و …) دانش و مهارت حرفه ای خود را گسترش داده و آینده حرفه ای خود را تضمین نمائید. آمار نشان می دهد فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه نپیر در اشتغال و زندگی حرفه ای در سراسر جهان عالی و موفق بوده اند

http://www.napier.ac.uk/faculties/health-life-social-sciences/nursing-midwifery-social-care/Pages/school.aspx

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>