کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در مدرسه تجارت لندن – مالتا

17-homepage poster- LSC-MBA-Farsi

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

                                                 در مدرسه تجارت لندن مالتا

                       طول دوره 12 ماه

                     هزینه € 6,950

 در  این دوره  مبانی و مباحث مختلفی از جمله حسابداری، امور مالی، بازاریابی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک ارائه می گردد

 دانشجویانی که در دوره زبان انگلیسی آکادمیک شرکت نمایند می توانند از تخفیف ویژه برای دوره مدیریت بازرگانی استفاده کرده و به جای مبلغ  € 6,950 ، € 5,950  پرداخت نمایند

           دوره های زبان انگلیسی آکادمیک در مدرسه تجارت لندن مالتا

                       طول دوره:    4/ 8 / 12 ماهه

                       هزینه دوره:   €1,950 / €2,950 / €3,950

You may also like...

2 Responses

  1. erfan says:

    salam man erfan hastam mikhastam chanta soal azaton beporsam? aya dory ke ma migzaranim bara zaban badan ham mishe amozeshgah bezanim

  2. erfan says:

    09302031161 in telle mane. merci az shomaa

Leave a Reply to erfan Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>