کارشناسی ارشد در نوآوری نفت و گاز -هریت وات

21-homepage poster-oli and gas MSC-farsi-Heriot watt

 

کارشناسی ارشد در نوآوری نفت و گاز   

Oil and Gas Innovation MSc

 

 :و گروهی از دانشگاه های بریتانیا مانند  (OGIC) همکاری است بین مرکز نوآوری گاز و نفت Oil and Gas Innovation MScکارشناسی ارشد در رشته

University of Aberdeen (lead)،

Heriot-Watt, Strathclyde University،

University of St Andrews،

Glasgow Caledonian University،

Robert Gordon University،

University of the Highlands and Islands.

.این دوره یک برنامه کارشناسی ارشد پروژه محور است که طی آن دانشجویان به دانش و مهارت های نو در توسعه تکنولوژی های جدید در زمینه اکتشاف و تولید نفت و گاز دست می یابند

چرا رشته نوآوری گاز ونفت در دانشگاه هریت وات را انتخاب کنیم؟

Strathclyde و Aberdeen  فرصت منحصر به فرد بهره مندی از مهارتهای پرسنل انستیتو نفت دانشگاه هریت وات و نیز دانشگاه های

فراگیری نحوه نوآوری در شناسایی، توسعه و تجارت در صنعت نفت و گاز

 امکان گذراندن دوره بصورت پاره وقت، فرصتی است تا دانشجویان در حین اشتغال بتوانند دانش و مهارت های جدیدی را کسب نمایند

:این دوره مناسب است برای

متخصصینی که نوآوری داشته اند و یا مهارت کشف راه حل های نوآورانه دارند و می خواهند روش تجاری کردن آنها را بیاموزند

 توسعه دهندگان تجارت که فرصتی برای نوآوری در نفت و گاز را شناسایی کرده اند و در جستجوی کشف بستر آن در صنعت و تأمین چرخه آن می باشند

 مدیران و متخصصینی که در جستجوی راه حل های نوآورانه برای چالش های خود می باشند و می خواهند خود را با دانش و مهارت های پیشرو مجهز نمایند و از این طریق بتوانند راه حل های مناسب تجاری معتبری را برای شرکت های خود بیابند

 فارغ التحصیلان مهندسی و علوم که قابلیت و ایده های لازم برای تبدیل شدن به نوآوری های پیشرو را دارند

:مدت دوره

یک سال تمام وقت و یا 2 تا 3 سال بصورت پاره وقت

فارغ التحصیلان در پایان دوره می توانند:

* شناسائی و خلق ایده های جدید از طریق تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به صنعت نفت و گاز

* توسعه و گسترش تحقیقات مربوط به بازار و ایده های تجاری، به سوی نوآوری های تکنیکی جدید بازار

* شناسائی فرصتهای مالی و ارائه پیشنهادات نوآورانه مؤثر

* درک چگونگی حفاظت از مالکیت معنوی و چارچوب های قانونی قابل اجرا در صنعت

:پروژه

دانشجویان با توجه دانشی که کسب کرده اند، در پایان دوره یک پروژه کاربردی خواهند داشت

* دانشجویان در پایان دوره و به عنوان پایان نامه، یک پروژه نوآورانه را تحت نظارت اجرا می نمایند که این پروژه بر پایه دانش و دروس آانها در طول دوره می باشد

* پروژه نیازمند جمع آوری و رجوع به آموخته های مختلف در طول دوره، تحقیقات مستقل (شامل جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل، تفسیر) همراه با یک شناخت کلی از کلیه جنبه های نوآوری ( شامل سیاست، اقتصاد، جامعه، تکنولوژی، عوامل زیست محیطی و حقوقی ) می باشد.

* معمولاً پروژه ها بر مبنای همکاری با یک واحد صنعتی می باشد و دانشجویان پروژه خود را بر مبنای صنعت اجرا می نمایند

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>